بازدید فرماندار محترم شهرستان مراوه تپه از کارخانه

 1434615249_20150618_101801_1  54481_215 پنج شنبه 28 خرداد ماه در اولین روز ماه مبارک رمضان، فرماندار محترم شهرستان مراوه تپه به همراه جناب آقای محمدی رئیس محترم اداره جهاد کشاورزی از مرکز خرید گندم خوشه مراوه تپه بازدید به عمل آوردند. خوشه مراوه تپه نام تجاری شرکت تعاونی گندم داران سیلوی مراوه تپه به مدیرعاملی جناب آقای عبدالحمید بهمنیار می باشد.

27 مرداد 1394