بازدید فرماندار محترم شهرستان مراوه تپه از کارخانه
بازدید فرماندار محترم شهرستان مراوه تپه از کارخانه

پنج شنبه 28 خرداد ماه در اولین روز ماه مبارک رمضان، فرماندار محترم شهرستان مراوه تپه به همراه جناب آقای محمدی رئیس محترم اداره جهاد کشاورزی از مرکز خرید گندم خوشه مراوه تپه بازدید...

27 مرداد 1394


راه اندازی وب سایت شرکت آرد خوشه مراوه تپه
راه اندازی وب سایت شرکت آرد خوشه مراوه تپه

وب سایت رسمی شرکت آرد خوشه مراوه تپه راه اندازی گردید.

19 اسفند 1393