تاريخچه نان

در مصر قدیم یعنی چندهزار سال پیش در زمانی که مردم شمال اروپا هنوز از گوشت پخته یاخام و میوه های جنگلی تغذیه می کردند، فنون نانوائی پیشرفت کرده و با استفاده از خمیرترش ( به عنوان مخمر ) نان مطبوع و خوش خوراکی را تهیه می‌کردند . گرچه هزاران سال پیش تر از آن نیز اقوام گوناگون از دانه های مختلف ، نانی نازک و کم مزه شبیه لواش درست می کردند اما تولید نان از خمیرترش را مصریان ابداع نمودند .

download

" هرودوت " فیلسوف و مورخ یونانی در مورد مصریان نوشته است :

 " رویکرد آنها به همه چیز غیر از روش های متداول دیگر انسان هاست .
 "
تولید نان به شکل امروزی شاید مدیون همین برخورد غیرمتعارف با آرد باشد !

 برنامه روزانه همه افراد، نه تنها اشخاص عادی بلکه ورزشکاران در رده های مختلف ، از مواد غیر قابل صرف نظر میباشد .

تهیه " خمیرترش " که به نظر اقوام دیگر عملی غیربهداشتی محسوب می شد ، توسط مصریان کشف شده بود . روشی که آن ها آگاهانه در نگهداری خمیر و تبدیل آن به " خمیرترش " دنبال می کردند روندی است که تا به امروز تغییری نیافته ."خمیرترش"موجودی زنده است که خود را تکثیر می نماید و مقدار کمی از آن به حجم بزرگی تبدیل می شود . روندی که در آن زمان توجیه علمی و قابل درکی نداشت و به دلیل همین بی اطلاعی حالتی پر رمز و راز و حتی مقدس به آن نسبت داده می شد . به طوریکه برای حفظ و حراست از آن به اندازه مراقبت از " آتش " که نزد بسیاری اقوام متداول بود ، می کوشیدند . تنور مصریان قدیم تقریبا" شبیه تنور روستائی خودمان از گل رس ساخته می شده و مخروطی شکل بود . پختن نان از وظایف خانوادگی بوده است . از قرص های نانی که در مقابر فراعنه مصر باقی مانده چنین بر می آید که نان آن زمان تفاوت زیادی از نظر شکل ظاهری با نان های دست پخت (قرص نان) کنونی ندارد ولی از زبری زیاد آن مشخص بود که آرد زیاد نرمی نداشته اند . نان  امروزه به عنوان اصلی ترین غذا در بین اغلب ملل جهان مطرح است و تنوع تولید آن در برخی ممالک مانند آلمان به صد ها نوع می رسد .

19 اسفند 1393