دفتر مرکزی :

آدرس : ایران - گلستان - گرگان - بلوار گلشهر - انتهای گلشهر 24 - مجتمع بالکان

تلفکس : 32147608 - 017

کارخانه :

آدرس : ایران - گلستان - شهرک صنعتی مراوه تپه

شماره تماس : 35460516 - 017

تلفکس :  35460517 - 017